Abernes planet: Revolutionen

Abernes planet: Revolutionen

11133 visninger
I en hær­get, frem­ti­dig ver­den, hvor gan­ske få men­ne­sker har over­le­vet en dø­de­lig virus, har en na­tion af ge­ne­tisk ud­vik­le­de aber vok­set sig stær­ke, stif­tet fa­mi­lie og lig­ner den do­mi­ne­ren­de race. Aber­ne le­ver i fred an­ført af den vise chim­pan­se Ca­es­ar, der var den før­ste af sin slags, og som for­står og respek­te­rer men­ne­skets na­tur. Men fre­den skal vise sig skrø­be­lig, da et op­rør ul­mer hos de des­pe­ra­te men­ne­sker. Snart er dyr og men­ne­sker på kan­ten af en krig, hvor beg­ge si­der kæm­per for in­tet min­dre end ar­tens over­le­vel­se.

Genre: , , ,

Stjerner: , , , , ,

Mandskab: , , , , ,

Land: United Kingdom, United States of America

Sprog: English

Studio: TSG Entertainment, Chernin Entertainment, Ingenious Media

Kørsel: 131 minutter

Kvalitet: HD

Udgivet: Jul 08, 2014

IMDb: 3.7