Views

Ken Matsudaira

Known For: Acting

Birthday: 1953-11-28

Place of Birth: Toyohashi, Aichi, Japan

Also Known As: 松平 健, Sueshichi Suzuki

Ken Matsudaira