เข้าชม

Avi Lerner

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Production

วันเกิด: 1947-10-13

สถานที่เกิด: Haifa, Palestine [now Israel]

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า:

Avi Lerner