20 เข้าชม

The F.B.I.

ประเภท: , ,

ดาว: , , , , ,

พวกลูกเรือ: Quinn Martin, Charles Larson

ประเทศ: US

สตูดิโอ: ABC

เวลา: 60:14 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Sep 19, 1965

วันที่ออกอากาศล่าสุด: Apr 28, 1974

ตอนที่: 241 ตอนที่

ฤดู: 9 ฤดู

IMDb: 5.65

คำสำคัญ:,