Firefly

Firefly

1986 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Carey Meyer, Joss Whedon, Tim Minear, Ben Edlund

Quốc gia: US

Xưởng: FOX

Thời Gian Chạy: 45:86 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 20, 2002

Ngày phát sóng cuối cùng: Dec 20, 2002

Tập: 11 Tập

Mùa: 1 Mùa

IMDb: 2.666