Total Drama: Revenge of the Island

Total Drama: Revenge of the Island

44 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn:

Quốc gia: CA

Xưởng: Teletoon

Thời Gian Chạy: 26:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Jan 05, 2012

Ngày phát sóng cuối cùng: Apr 12, 2012

Tập: 13 Tập

Mùa: 1 Mùa

IMDb: 4.239