Lượt xem

Atsushi Yamanishi

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1962-12-12

Nơi Sinh: Kyoto, Kyoto Prefecture, Japan

Còn được Biết đến Như: 山西惇

Atsushi Yamanishi