Lượt xem

이순재

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1935-10-10

Nơi Sinh: Hoeryong, North Hamgyong, Korea

Còn được Biết đến Như: Lee Soon Jae, Soon-jae Lee, 이순재, Lee Sun-jae, Lee Sung-jae, 李顺才, 李順載

이순재